hren

Iako radovi na aglomeraciji Kaštela – Trogir, a koji se odnose na izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže u Kaštelima, nisu u nadležnosti Grada Kaštela, mnogi građani upravo gradsku vlast prozivaju za probleme, koje zbog navedenih radova imaju u svakodnevici.

Zašto je tome tako, pojedinci su nam objasnili protupitanjem što Grad radi i poduzima u zaštiti svojih građana te javne imovine, a poduzima li Grad nešto pitali smo  direktno nadležne u Gradskoj upravi.

- Gradonačelnik Denis Ivanović imenovao je koordinatora za suradnju s Vodovodom i kanalizacijom. Osim koordinatora, u svrhu rješavanja problema na terenu sudjeluju po potrebi i drugi službenici Gradske uprave, posebno ako je riječ o imovinsko-pravnim odnosimo i slično. 

Pri tome se na dnevnoj bazi surađuje s VIK-om i izvođačem radova, na radnim sastancima i putem elektronske komunikacije. Do sada je održan niz sastanaka između predstavnika Grada Kaštela, Vodovoda i kanalizacije Split kao i s različitim grupama građana.

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik je obećao da će na iduću sjednicu pozvati predstavnike VIK-a i izvođače radova – odgovor je koji smo dobili iz Ureda gradonačelnika.

Prema ovom odgovoru, Grad se angažirao na olakšavanju života građana uz buku, prašinu, rupe na cestama, kanale za instalacije, zatvorene ceste, no koliko će u tome biti uspješni vidjet će se u mjesecima pred nama. Jer radovi aglomeracije potrajat će u Kaštelima još nešto više od dvije godine, a možda i duže.

Foto: arhiva


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij