hren

UPOZNAVANJE VIJEĆNIKA S DETALJIMA DPU-a
Kao što je i bilo najavljeno na prošloj sjednici Gradskog vijeća, ovog ponedjeljka, 23. studenog s početkom u 17 sati, u Gradskoj vijećnici održat će se prethodna rasprava 6. sjednice Gradskog vijeća, vezana uz Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja turističke zone Štalija.

Ova prethodna rasprava, održat će se sukladno Poslovniku, a zbog važnosti da se o bitnim stvarima održe prethodne rasprave kako bi svi vijećnici bili detaljno i točno upoznati s temom o kojoj odlučuju.
Na raspravi će sudjelovati uz gradske vijećnike, gradonačelnika i njegove zamjenike, predstavnike MO Kaštel Stari te pročelnika nadležnog Upravnog odjela i izrađivač DPU-a, GIS-plan iz Splita, čiji će predstavnik obrazložiti sve nejasnoće koje su se pojavile na prošloj sjednici vijeća vezano uz ovu temu, ali i dati dokaze da je cijela procedura pri donošenju DPU-a, kao i sam DPU u skladu s GUP-om. Raspravi će nazočiti i vlasnik zemljišta te investitor, Fisa d.o.o. i Medveščak nekretnine kako bi se izjasnili da će investicija biti odrađena u određenim rokovima.

- Inzistirat ću da se s Gradom potpiše ugovor kojim će Grad i investitor definirati sve rokove vezane uz izradu projektne dokumentacije te izgradnju komunalne infrastrukture i samog objekta. Vijećnici bi trebali tražiti od investitora određene garancije da će se projekt ostvariti jer do sada je bilo nekoliko negativnih primjera da bi pojedini investitori, prostornom dokumentacijom, dobili željene planove pa bi kasnije s njima licitirali na tržištu – kazao je predsjednik Gradskog vijeća Darko Varnica.

Arhitekt Hrvoje Hrabar, na traženje vijećnika Tihomira Brzovića, prezentirat će vijećnicima 3D projekciju idejnog rješenja hotela i cijelog projekta.

- Očekujem da će nakon ove prethodne rasprave vijećnici imati potpunu informaciju o DPU Štalija i idejnom rješenju hotela pa će prema svom uvjerenju zauzeti stav – konstatirao je Varnica.

Prema riječima predsjednika Gradskog vijeća 6. sjednica ovog tijela održat će se 9. prosinca, a hoće li to biti posljednja u ovoj godini ovisi hoće li do tada biti pripremljen prijedlog proračuna Grada za slijedeću godinu.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij